Privacybeleid

Dit is het privacybeleid van It’s the Season (gevestigd te Kennemerpark 132, 2051KN Overveen, hierna: “It’s the Season”). It’s the Season is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld.

Wij respecteren je privacy en houden ons aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige privacy wet- en regelgeving stellen.

It’s the Season kan dit privacy beleid eenzijdig wijzigen. We adviseren je daarom om deze verklaring regelmatig op wijzigingen na te gaan. Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 16 november 2021.

Verwerkte gegevens

It’s the Season maakt onderscheid tussen actief en passief verstrekte gegevens. Passief verstrekte gegevens zijn gegevens die je aan de beheerders van websites verstrekt zonder dat je je daar misschien bewust van bent. Wanneer je itstheseason.nl bezoekt, worden er een aantal technische gegevens vastgelegd, waaronder:

 • het IP-adres van je computer
 • het besturingssysteem dat je gebruikt
 • de internetbrowser waarmee je surft
 • de laatste internetpagina die je hebt bezocht voordat je op de website kwam
 • de pagina’s die je op de website bezoekt

Daarnaast verzamelen en verwerken we gegevens die je actief aan ons verstrekt. Hiervan is alleen sprake als je een bestelling plaatst of als je een e-mail aan ons stuurt. Wij verzamelen en verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • personalia
 • contactgegevens
 • overige persoonsgegevens

Ben je jonger dan 16 jaar?
Als je jonger bent dan 16 jaar mag je alleen persoonsgegevens aan It’s the Season verstrekken als je daarvoor toestemming hebt gekregen van een van je ouders of een wettelijk vertegenwoordiger die dit privacybeleid heeft gelezen.

Als je ervan overtuigd bent dat It’s the Season zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via klantenservice@itstheseason.nl zodat deze informatie kan worden verwijderd.

Doeleinden verwerking

De gegevens die je passief aan ons hebt verstrekt worden zoveel mogelijk anoniem gebruikt. De persoonsgegevens die je actief aan It’s the Season verstrekt worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • om onze diensten aan je te verlenen zoals het kopen van producten bij It’s the Season
 • om contact met je te onderhouden over of in het kader van de website en onze diensten
 • om je op verzoek een nieuwsbrief toe te sturen
 • om fraude en misbruik te voorkomen
 • om aan wettelijke eisen te voldoen

Verwerking door derden

It’s the Season zal jouw gegevens niet aan derden beschikbaar stellen. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Cookies

Deze website maakt gebruik van permanente cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internetbrowser op je computer worden geplaatst. Met behulp van een sessie-cookie wordt bijgehouden welke opties je op de website gebruikt om de website gebruiksvriendelijker te maken. Dit gebeurt bijvoorbeeld door de artikelen in je winkelwagentje voor een bepaalde tijd bij te houden. Met behulp van een permanente cookie kan de website je bij een volgend bezoek herkennen. De website itstheseason.nl maakt geen gebruik van tracking cookies van externe partijen.

Beveiliging en bewaartermijn

De persoonsgegevens die via deze website worden verzameld zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. Persoonsgegevens en gegevens over je bestelling worden enkel bewaard om de bestelling te kunnen leveren. Deze gegevens kunnen bewaard worden als de wet dat voorschrijft (bijvoorbeeld als onderdeel van de administratie van It’s the Season).

Inzage, correctie en verwijdering

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Om dit te doen kan je een gespecificeerd verzoek aan It’s the Season richten om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kan je contact opnemen met de klantenservice.

It’s the Season zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctieverzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal It’s the Season de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover het voor de wet verplicht is om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. It’s the Season stuurt je na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Indien It’s the Season de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt It’s the Season de bezoeker een bericht waarin zij toelicht waarom er niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan.

Indien It’s the Season niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek to inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan It’s the Season de bezoeker vragen om zijn verzoek (nader) te specificeren. De uitvoering van het verzoek wordt dan opgeschort totdat de bezoeker de (nadere) specificatie heeft verstrekt.

Vragen of klachten

Als u nog vragen of klachten heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met de klantenservice van It’s the Season. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.